Filosofar

Font Size

Layout

Menu Style

Cpanel

Idees simples

Segons Locke, les idees simples són aquelles que la ment rep passivament. Són idees indivisibles i completes, però no són pas sempre clares; són sense barreja, homogènies i no-analitzables: hom no pot per tant ni definir-les ni explicar-les. Hom no pot tampoc comunicar-les, ni conèixer-les sense experiència personal. Dades immediates de l’experiència, aquestes idees són els únics materials del nostre pensament.

La sensació és l'origen de les idees que procedeixen de l'experiència externa i la reflexió ho és de les que procedeixen de l'experiència interna. Així, Locke distingeix dos tipus d’idees simples: les idees simples de la sensació i les idees simples de la reflexió:

1. Idees simples de sensació

Locke circulo-cromatico“En primer lloc, els nostres sentits, que tenen tracte amb objectes sensibles particulars transmeten a la ment "percepcions" de coses, segons les variades maneres en que són afectats pels objectes.” La sensació consisteix en la transmissió, a través dels sentits, de les qualitats sensibles dels objectes a la ment, per a la seva percepció (primera font del coneixement); i així es produeixen les idees de color, calor, duresa, sabor, etc. Dins de les idees de sensació, Locke distingeix entre:

  • Les idees de les qualitats primàries arriben a la ment per més d’un sentit, i no les podem separar dels cossos perquè es troben realment en la matèria. Són els models (patterns) dels que la percepció ens ofereix "imatges" (resemblances). Aquestes idees són les idees de l’extensió, la figura i el moviment.
  • Les idees de les qualitats secundàries arriben a la ment per un sol sentit: la llum i els colors, a través dels ulls; el sorolls, sons i tons, per les orelles; els olors pel nas i els sabors, pel paladar; la calor, el fred i la solidesa, pel tacte... Nosaltres les percebem directament, però aquestes qualitats no són pas realment en els cossos, i les seves aparences varien amb l’abast dels nostres sentits. Per bé que jutgem naturalment que aquestes qualitats són en els cossos, quan no poden ésser percebudes, aquestes qualitats no existeixen pas. Sense un cos i una ànima per poder-les percebre, la calor, el sabor, etc. no existeixen enlloc en el món.
  • Locke distingeix una tercera classe de qualitat: la potència que posseeixen els cossos per produir o rebre efectes o canvis com els que resulten per a nosaltres de les alteracions de les nostres percepcions. Per exemple, el foc transforma la matèria, que aleshores percebem diferentment. Aquestes qualitats són percebudes indirectament i nosaltres no les atribuïm pas naturalment als cossos.

2. Idees simples de reflexió

La reflexió és la “percepció de les operacions internes de la nostra pròpia ment.” La nostra ment és capaç de percebre la seva pròpia activitat mental reflexionant sobre les seves idees (segona font del coneixement); i així es produeixen les idees de percepció, pensament, dubte, creença, etc. Aquestes idees s’originen, per tant, quan la ment es torna sobre sí mateixa i observa les seves pròpies accions sobre les idees que ha rebut de l’exterior.

3. Idees simples de sensació i reflexió alhora

La combinació de la sensació i la reflexió poden donar lloc a la creació de noves idees, com les d'existència, plaer i dolor, per exemple.

“Aquestes són (sensació i reflexió) les dues fonts de coneixement d'on parteixen totes les idees que tenim o podem tenir de manera natural.” (Assaig, L.II, i, 2, 164.). El conjunt de totes dues és l'experiència, fonament d'on deriva el nostre coneixement.

A partir de les idees simples, i sense que sigui possible l'addició de nou material (ja que no n'hi ha), la ment pot formar "idees complexes", que resulten de la comparació de les primeres.

Materials elaborats per Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.